Rôznorodé nástupné možnosti

Váš štart v spoločnosti Mewa

Veľa nových príležitostí

Snažíte sa zorientovať v profesijnom zameraní? Alebo by ste uvítali nové pracovné prostredie? Nech Vás poháňa čokoľvek – máte množstvo príležitostí, ako sa stať súčasťou spoločnosti Mewa. Naša spoločnosť zamestnáva začínajúcich aj skúsených, technických a obchodných pracovníkov. Tento tím dopĺňa množstvo ďalších zamestnancov, ktorých individuálna dráha zaviedla do spoločnosti Mewa. A samozrejme sú vítaní aj všetci tí, ktorí pomýšľajú nad zmenou kariéry alebo návratom.

Nástup po ukončení štúdia

Po ukončení štúdia alebo odborného vzdelávania na Vás v spoločnosti Mewa čakajú vzrušujúce úlohy, sľubná perspektíva a pracovné prostredie hodnotovo orientovaného lídra na trhu budúcnosti v odvetví textilného manažmentu. V spoločnosti Mewa vstupujete priamo do každodenného obchodu. äTam môžete zužitkovať svoje odborné schopnosti a cielene ich rozvíjať. Získate dôkladné zaškolenie a pri svojich prvých úlohách veľkú mieru voľnosti. Od začiatku máme veľkú dôveru vo Vaše schopnosti, takže plynulo prevezmete zodpovednosť za svoje vlastné projekty. 

Zmena pracovného miesta

Máte už niekoľkoročné pracovné skúsenosti, hľadáte nové úlohy a zaujíma Vás spoločnosť Mewa? Ponúkame Vám obrovské možnosti. Od organizačných a riadiacich oblastí cez výrobu a marketing až po logistiku a administratívu: Sme presvedčení, že u nás nájdete vhodnú pozíciu, ktorá Vám najlepšie vyhovuje. Po porade so svojimi nadriadenými získate možnosť sa ďalej cielene rozvíjať prostredníctvom našich ponúkaných seminárov.

Zmena kariéry

Spoločnosť Mewa je otvorená pre všetkých, ktorí sa odvážne a motivovane usilujú o nový začiatok. To si zaslúži rešpekt a príležitosť uskutočniť Vaše plány. V skúsenostiach z iných priemyselných odvetví vidíme obrovské obohatenie našej pracovnej kultúry. V zásade dobré možnosti pre prestup existujú v oblastiach ako napríklad asistent predaja a servisný vodič, ako aj v prevádzkových a technických funkciách. Chýbajúce vedomosti o našich produktoch, službách a odborných témach získate prostredníctvom intenzívneho školenia na pracovisku a interného alebo externého vzdelávania.