MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG

Postfach 43 20, 65033 Wiesbaden
John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden
Telefon +49 611 7601-0
Telefax +49 611 7601-361
info@mewa.de

V. o. s. se sídlem ve Wiesbadenu
Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. A 4158
DIČ DE 176721242

Osobně ručící výkonná společnice: 
Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden

Nadace se sídlem ve Wiesbadenu
Nadační rejstřík: Darmstadt
Představenstvo: Bernhard Niklewitz (Sprecher), Michael Kümpfel, 
Ulrich Schmidt, Hans Peter Weidling

Osobně ručící společnice:
MEWA Textil-Service, a. s., Wiesbaden
Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. B 8231
Předseda představenstva: Rolf Beisse

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 176721242

Obchodný partner vo Vašej krajine je:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Varšavská 29
Bratislava 831 02

Právní upozornění

Společnost MEWA usiluje o neustálé poskytování správných a aktuálních informací na svých webových stránkách a v případě potřeby tyto stránky průběžně pozměňuje nebo doplňuje bez předchozího upozornění. Přesto spol. MEWA nemůže převzít záruku za jejich správnost, aktuálnost a úplnost. To rovněž platí pro všechny odkazy, které spol. MEWA na svých webových stránkách přímo nebo nepřímo uvádí. Dále spol. MEWA neručí za přímé nebo nepřímé škody v důsledku využití informací obsažených na těchto odkazovaných externích webových stránkách.

Autorská práva

Webové stránky MEWA včetně všech svých součástí, jako jsou texty a obrázky, jsou chráněny autorským právem. Každé jejich využití mimo úzký rámec autorského zákona je bez souhlasu majitele autorských práv nepřípustné. Poskytování obsahu stránek třetím osobám za úplatu není povoleno.