Sľubné prostredie

Náš svet práce

Máme Vám čo ponúknuť

Okolo 5 700 zamestnancov zabezpečuje spokojnosť našich približne 190 000 zákazníkov.Vďaka angažovanosti a spoľahlivosti sme si s nimi vybudovali vzťahy založené na dôvere. Túto vysokú lojalitu nám nepreukazujú len naši zákazníci. Aj naši zamestnanci vyjadrujú veľkú spolupatričnosť. Nadpriemerne dlhé zamestnanecké pomery sú vyjadrením silnej identifikácie s našou spoločnosťou. Naším cieľom je, aby ste svoju prácu mali radi a aby Vám spoločnosť Mewa ako zamestnávateľ vyhovovala.

Wir sind ausgezeichnet

Über 70.000 Unternehmen in allen Branchen und Regionen Deutschlands wurden vom Institute of Research & Data Aggregation für die Studie „Leading Employers“ analysiert. Neben den Angeboten für Mitarbeitende und deren Zufriedenheit im Unternehmen flossen viele weitere Parameter in die unabhängige Untersuchung ein, die nur auf frei verfügbare Quellen zurückgreift.

MEWA gehört dazu.

Máme radi rôznorodosť

Široké spektrum charakterov, skúseností a životných modelov našich zamestnancov vnímame ako veľké obohatenie našej pracovnej kultúry. Táto rozmanitosť nás robí silnejšími. Pristupujeme k nej s rešpektom a otvorenosťou – bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženstvo alebo národnosť. Všetci sú u nás vítaní.