Pracovné miesta s perspektívami

Inšpirujeme ľudí

Mewa vám poskytuje príležitosti

Pretože sa neustále rozrastáme a atraktívny trhový potenciál chceme premeniť na obchodné úspechy, hľadáme posily. Pretože sme líder na európskom trhu v oblasti textilného manažmentu je naším cieľom pokračovať v stanovovaní štandardov, vytváraní pridanej hodnoty a presviedčaní výkonom – ako našich zákazníkov tak aj našich zamestnancov. Vnímame sa pritom ako spoločnosť, ktorá ponúka, príležitosti: Všetci, ktorí chcú niečo dosiahnuť, u nás dostanú možnosť podieľať sa na ďalšom rozvoji spoločnosti Mewa svojimi individuálnymi schopnosťami.

Váš začiatok v spoločnosti Mewa

Veľa nových príležitostí

Mewa – z princípu udržateľná

Prenájom namiesto kúpy, zdieľanie namiesto vlastníctva: Náš firemný úspech spočíva v koncepte, ktorý sa už pri založení v roku 1908 považoval za vizionársky a v súčasnosti je všade prítomný pod pojmom „sharing“. Vo veľkej miere tak prispieva k šetreniu zdrojov, predchádzaniu vzniku odpadu a energetickej hospodárnosti. Aj v mnohých ďalších podnikových činnostiach sme sa zaviazali dodržiavať najprísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia. Prevádzky, v ktorých sa perú textílie, tak využívajú teplo z pracích a sušiacich zariadení prostredníctvom viacstupňových systémov rekuperácie tepla na ohrev vody a ohrev prevádzkových priestorov.

Náš svet práce

Sľubné prostredie

S nami si môžete svoju budúcnosť naplánovať

Predvídavosť a inovatívnosť sú súčasťou nášho obchodného modelu. Z toho pramení komplexná zodpovednosť – nielen za životné prostredie, ale aj ekonomická a sociálna.
Obozretným hospodárením prispievame k stabilite a zdravému rastu. To je zárukou spravodlivých pracovných podmienok, bezpečných pracovných miest a zaujímavých možností ďalšieho vzdelávania – dobré predpoklady pre spoľahlivé plánovanie životnej a kariérnej dráhy.
Chceme, aby ste mali pocit, že ste u nás v dobrých rukách a že Vaša práca má zmysel a prináša Vám uspokojenie. Rámcové podmienky týchto princípov definuje naša kultúrna vízia: Okrem zásad svedomitého poskytovateľa služieb zahŕňa hodnoty tradičného rodinného podniku a zásady riadenia moderného zamestnávateľa. Nevnímame zamestnancov ako zdroje, ale ako ľudí s individuálnymi zručnosťami, nápadmi a potrebami, ktorým preukazujeme uznanie.

Záleží nám aj na vnútorných hodnotách