MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG

Postfach 43 20, 65033 Wiesbaden
John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden
Telefon +49 611 7601 – 600
Telefaks +49 611 7601-361
info@mewa.de

Firma OHG z siedzibą w Wiesbaden
Spółka akcyjna: Wiesbaden HRA 4158
NIP DE 176721242

Udziałowiec ponoszący odpowiedzialność osobistą i kierujący spółką:
MEWA Textil-Service SE, Wiesbaden
Spółka akcyjna: Wiesbaden – HRB 33491
Zarząd: Bernhard Niklewitz (CEO), Michael Kümpfel, (CCO),
Ulrich Schmidt (COO), Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Andreas Söffing

Udziałowiec ponoszący odpowiedzialność osobistą:
Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden
Fundacja z siedzibą w Wiesbaden
Rejestr fundacji: Darmstadt
Zarząd: Bernhard Niklewitz

Numer identyfikacyjny dla podatku obrotowego zgodnie § 27 a ustawy o podatku obrotowym:
DE 176721242

Twoim partnerem biznesowym w kraju jest:

MEWA Textil-Service Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

Informacje prawne
Firma Mewa stara się umieszczać na swojej stronie internetowej zawsze prawdziwe i aktualne informacje, a w razie potrzeby zmienia i uzupełnia je na bieżąco bez uprzedniego informowania. Mimo to firma Mewa nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność informacji. Dotyczy to również wszystkich odnośników, które firma Mewa oferuje na swojej stronie internetowej bezpośrednio lub pośrednio. Ponadto firma Mewa nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą być spowodowane informacjami znajdującymi się na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Prawo autorskie
Strona internetowa firmy Mewa włącznie ze wszystkimi jej elementami takimi jak teksty i ilustracje jest chroniona prawem autorskim. Każde użycie wykraczające poza wąskie granice ustawy o prawie autorskim jest niedozwolone bez uzyskania zgody. Niedozwolone jest odpłatne przekazywanie treści tej strony internetowej osobom trzecim.