Polityka prywatności

1 W jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi?

Przykładamy duże znaczenie do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z obsługą niniejszej strony internetowej przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności podlegamy przepisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe.

Chcemy zwiększyć poziom zaufania u osób korzystających z naszej oferty i z tego powodu i dokładnie wyjaśnić postępowanie z Państwa danymi osobowymi oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach na podstawie artykułów 12, 13, 14 i 21 RODO. W niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, obowiązującej dla strony WWW, dowiedzą się Państwo, jakie dane osobowe są zbierane podczas korzystania z naszej strony i w jaki sposób z nimi postępujemy.

2 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i innych właściwych przepisów dotyczących danych osobowych jest:

MEWA Textil-Service Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

Telefon do centrali: +48 32 363 82 60
E-Mail: info@mewa-service.pl

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się pod poniższym adresem:

MEWA Textil-Service Sp. z o.o.
Inspektor ds. ochrony danych
ul. K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec

E-Mail: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

3 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie dane i informacje, które dotyczą zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

4 W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Na jakiej podstawie prawnej się to odbywa?

Dane osobowe przetwarzamy w ustalonych celach, które dla Państwa informacji objaśnimy szczegółowo poniżej. W jakim zakresie i w jaki sposób konkretnie są przetwarzane Państwa dane zależy w szczególności od tego, jakie usługi, funkcje i oferty zamieszczone na naszej stronie internetowej będą wykorzystane. Dane osobowe są przez nas przetwarzane, aby

• mogli Państwo otworzyć i odwiedzić stronę internetową oraz abyśmy mogli ochronić naszą stronę internetową i inne systemy pod kątem zabezpieczeń;
• mogli Państwo się z nami skontaktować (formularz kontaktowy / zapytania e-mail);
• nasze przedsiębiorstwo mogło zoptymalizować treści na stronie internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika i dostosowany do potrzeb (włącznie z wyświetlaniem dostosowanych do użytkownika reklam na tej i innych stronach internetowych).

Operacje przetwarzania danych o większym zakresie niż wymienione w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych dokonywane są tylko w przypadkach, w których upoważniają lub obligują nas do tego przepisy prawne lub wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę na takie operacje. O ewentualnej zmianie celu przetwarzania danych poinformujemy Państwa, uwzględniając odpowiednie uwarunkowania prawne.

(1) Otwarcie naszej strony i odwiedziny na naszej stronie internetowej
Naszą stronę internetową można odwiedzać w celach czysto informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji o osobie odwiedzającej. Po odwiedzeniu naszej strony internetowej zostają jedynie zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tzn. nazwa dostawcy usług internetowych, strona, z której wywołano naszą stronę, data i godzina odwiedzin i dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. Serwer internetowy zapisuje przy tym zawsze również adres IP osoby odwiedzającej, który przy spełnieniu dalszych warunków może umożliwić przyporządkowanie do poszczególnej osoby. W uzupełnieniu wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby zoptymalizować i dostosować do Państwa naszą stronę nawet do wizyt o charakterze czysto informacyjnym (informacje szczegółowe na ten temat oraz opcje kształtowania strony podane są w rozdziale „Użycie cookies i powiązanych funkcji/technologii”). Nie dochodzi do połączenia danych dostępowych z innymi źródłami informacji, nie ma miejsca także analiza danych do celów marketingowych.

Zapis wyżej wymienionych danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach dzienników serwerowych na naszym serwerze internetowym i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz bezpieczeństwa systemu. Poza powyższymi powodami dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do ukształtowania dostosowanego do potrzeb oraz optymalizacji naszej oferty internetowej w celach czysto statystycznych i bez powiązania z konkretną osobą odwiedzającą stronę.

Po odwiedzinach na naszej stronie internetowej w celu zapoznania się z naszą ofertą towarów i innymi usługami lub skorzystania z tych usług, dochodzi do tymczasowego zapisu danych dostępowych i pliku dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna), w szczególności do wykonania czynności przedumownych. Ponadto przytoczony art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną tymczasowego zapisu danych dostępowych i plików dziennika. Uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa w tej kwestii polega na tym, że chcemy udostępnić Państwu stronę internetową funkcjonującą prawidłowo i przyjazną dla użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

Dane dostępowe zebrane w ramach używania naszej strony internetowej przechowywane są tylko przez okres, w którym są one wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Adres IP osoby odwiedzającej naszą stronę pozostaje przy tym zapisany na serwerze internetowym przez maksymalnie 35 dni.

(2) Prośby o kontakt
Dane osobowe są przez nas zbierane i zapisywane, jeżeli wpisują je Państwo na przewidzianym do tego formularzu kontaktowym na naszym portalu klienta i przesyłają do nas lub kontaktują się z nami w inny sposób (pocztą e-mail). Osoba wypełniająca formularz sama decyduje o tym, czy i jakie informacje udostępnia nam w danym formularzu kontaktowym. W przypadku kontaktu poprzez e-mail zapisujemy informacje dostarczone przez użytkownika.

Po nawiązaniu przez daną osobę kontaktu z naszą firmą w ramach istniejącego stosunku umownego lub kontaktu przed uzyskaniem informacji o naszej ofercie towarowej i innych usługach przetwarzamy dane i informacje podane przez tą osobę w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna). Zapis technicznych danych dostępowych zebranych podczas wysyłania formularza dokonywany jest w celu przygotowania technicznego możliwości kontaktowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawa prawna) i służy do obrony uzasadnionych interesów.

Dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z naszą firmą zapisywane są w celu i na okres rozpatrywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe przechowywane są tylko przez okres, przez który są one konieczne ze względów technicznych, w szczególności do zapewnienia właściwego funkcjonowania możliwości kontaktu oraz bezpieczeństwa systemu. Adres IP osoby odwiedzającej naszą stronę pozostaje przy tym zapisany na serwerze internetowym przez maksymalnie 35 dni.

(3) Użycie plików cookie i powiązanych funkcji/technologii
Aby nasza strona miała atrakcyjną formę i możliwe było wykorzystanie określonych funkcji, stosujemy w niektórych jej obszarach tzw. pliki cookie. Pliki cookie to pliki przechowywane na dysku twardym lub w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej podczas odwiedzania witryny. Ponadto jako „cookie” określamy także „web beacon” oraz inne porównywalne technologie zapisu do śledzenia aktywności użytkownika. Web-beacon to najczęściej przejrzyste elementy graficzne, z reguły nie większe niż 1 x 1 piksela, które włączone są w stronę internetową i przy pomocy których cookie mogą być rozpoznane na urządzeniach użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane są przez nas do zapisywania informacji ważnych dla sesji w ramach strony internetowej. Pliki cookie tracą ważność na zakończenie sesji / wyświetlania strony przez przeglądarkę (pliki cookie sesyjne) i nie zostają trwale zapisane. Inne pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po danej sesji przeglądarki i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie komputera użytkownika podczas jego następnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). Trwałe pliki cookie są automatycznie kasowane po upływie zadanego okresu, który może różnić się zależnie od rodzaju cookie.

Pliki cookie mogą być podzielone na następujące kategorie/typy:

• Pliki cookie konieczne
Pliki cookie wymagane do koniecznego wykonania specyficznych funkcji strony internetowej
• Pliki cookie analityczne/śledzące
Pliki cookie wykorzystywane do analiz danych dotyczących lokalizacji, interesów osób odwiedzających oraz podobnych kwestii, które pozwalają uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę i o poszukiwanych treściach.

Oczywiście można odwiedzać naszą stronę internetową bez wykorzystania cookie. Użytkownik ma możliwość zdezaktywowania wykorzystania plików cookie na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki dla plików cookie. Pliki cookie można z reguły dezaktywować poprzez funkcję „Pomoc” przeglądarki internetowej. Proszę uwzględnić jednak fakt, że ustawienia te mogą ewentualnie ograniczyć funkcjonalność i dostępność naszej strony internetowej. Dalsze informacje o ustawieniach i dezaktywacji cookie zamieszczone są ponadto poniżej w objaśnieniach dotyczących konkretnych plików cookie i powiązanych z nimi funkcji i technologii wykorzystywanych w ramach odwiedzin naszej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Consent Manager oferowanego przez dostawcę Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik PRO”). Jest to wtyczka, za pomocą której można uzyskać zgodę na używanie plików cookie i/lub porównywalnych technologii. Piwik PRO sam w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Można skorzystać z Consent Manager Piwik PRO, aby w dowolnym momencie zmienić wybrane ustawienia i cofnąć zgodę na używanie nieistotnych plików cookie i technologii. Consent Manager Piwik PRO można otworzyć za pomocą następującego łącza:

Zmiana ustawienia plików cookie/wycofanie zgody

Ustawienia prywatności

 

Niektóre z plików cookie, wykorzystywane na naszej stronie internetowej pochodzą od podmiotów trzecich, które analizują działanie naszej strony i zainteresowania odwiedzających, dokonują pomiaru wydajności naszej strony, ustalają rodzaje i zakres reklam stosownie do zapotrzebowania na naszej i innych stronach oraz komunikują się z użytkownikiem. W ramach naszej strony internetowej stosujemy zarówno pliki cookie first party (widoczne tylko z domeny, którą się odwiedza w danym momencie), jak również pliki cookie third party (widoczne poza domeną i stosowane regularnie przez podmioty trzecie). Dane szczegółowe:

Pliki cookie konieczne:

Nazwa Okres obowiązywania Opis/wyjaśnienie
ppms_privacy_
365 dni Plik cookie umożliwia uzyskanie i przechowywanie zgody osoby odwiedzającej witrynę na korzystanie z plików cookie i/lub porównywalnych technologii. Jest ustawiany przez Piwik PRO.
cookie-notification 12 lat Ten plik cookie przechowuje potwierdzenie ogólnej wskazówki dotyczącej plików cookie.
anonimowe zgody 365 dni Przechowuje różne dane dotyczące zgody użytkownika, a także informacje, z którymi użytkownicy mogą wchodzić w interakcję.
JSESSIONID 1 dzień Zachowuje stany użytkownika we wszystkich zapytaniach stron.
_stg_debug / stg_debug 14 dni Określa, czy powinien być wyświetlany debuger Menedżera tagów Piwik PRO. Plik cookie jest usuwany po zamknięciu debugera. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
Rzutnia 365 dni Zapisuje aktualne wykonanie układu strony / wielkości strony. Przykładowe wartości: lg, xxs, xxl

Pliki cookie analityczne/śledzące:

Nazwa Okres obowiązywania Opis/wyjaśnienie
_pk_ses 30 minut Wskazuje aktywną sesję odwiedzającego. Jeśli plik cookie nie jest dostępny, sesja zakończyła się ponad 30 minut temu i jest liczona w pliku cookie pk_id. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
_pk_id 13 miesięcy Służy do rozpoznawania odwiedzających i rejestrowania ich różnych cech. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
_pk_cvar 30 minut Zawiera zmienne zdefiniowane przez użytkownika ustawione w poprzednim widoku strony. W ustawieniach domyślnych nie jest ona aktywowana. Wymaga wywołania metody storeCustomVariablesInCookie() w obiekcie modułu śledzącego JavaScript. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
piwik_auth 24 minuty Przechowuje informacje o sesji dla interfejsu użytkownika (UI) Piwik PRO. Dopóki ten plik cookie jest ważny i zawiera parametr login i token_auth, odwiedzający jest uważany za zalogowanego gościa, a plik cookie PIWIK_SESSID jest aktualizowany.
PIWIK_SESSID 24 minuty Przechowuje identyfikator sesji PHP. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
app_id 365 dni Ten plik cookie służy do przekazywania identyfikatora strony lub aplikacji pomiędzy modułami Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
stg_traffic_source_priority 24 minuty Przechowuje typ źródła odwiedzin, które reprezentuje sposób, w jaki odwiedzający przybył na naszą stronę internetową. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_last_interaction 365 dni Określa, czy sesja ostatniego odwiedzającego nadal trwa, czy rozpoczęła się nowa sesja. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_returning_visitor 365 dni Określa, czy odwiedzający odwiedził już naszą stronę internetową. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_fired__ Sesyjne pliki cookie Określa, czy kombinacja tagu i wyzwalacza została uruchomiona podczas sesji bieżącego odwiedzającego. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_utm_campaign/
stg_pk_campaign Sesyjne pliki cookie Przechowuje nazwę kampanii, która sprowadziła odwiedzającego na naszą stronę internetową. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_externalReferrer Sesyjne pliki cookie Przechowuje adres URL strony internetowej, która przekierowała osobę odwiedzającą na naszą stronę internetową. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
stg_opt_out_simulate 365 dni Służy do symulacji zachowania Opt-out-Snippets w debugerze. Wyłącza wszystkie tagi śledzące w testowanej domenie. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
_stg_optout 365 dni Plik cookie służy do wyłączania wszystkich tagów śledzących w testowanej domenie. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
Csrftoken 8 godzin Ten plik cookie jest ustawiony tylko dla użytkowników Piwik PRO. Przechowuje token CSRF w celu zabezpieczenia formularzy Piwik PRO. Plik cookie jest ustawiany przez Piwik PRO.
_fw_crm_v 1 rok Identyfikator Freshdesk do śledzenia sesji czatu między wizytami.

Przechowywanie informacji na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz w razie potrzeby dostęp do informacji przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym odbywa się na podstawie krajowego rozporządzenia wykonawczego do art. 5 ust. 3 zdanie 2 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, w zakresie, w jakim przetwarzanie informacji jest konieczne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej zgodnie z Państwa wyraźną prośbą. Każde dodatkowe przechowywanie informacji na Państwa urządzeniu końcowym odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z krajowym rozporządzeniem wykonawczym do art. 5 ust. 3 zdanie 1 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Przetwarzanie danych opisane w niniejszej polityce prywatności i jej podstawa prawna dotyczy wyłącznie dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane zostały pozyskane poprzez przechowywanie lub dostęp do informacji na Państwa urządzeniu końcowym.

Dalsze przetwarzanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookie odbywa się w przypadku niezbędnych plików cookie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna) w celu dostarczenia oferty informacyjnej i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawa prawna) w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, w szczególności w celu umożliwienia Państwu prostej i udokumentowanej możliwości wyrażenia lub niewyrażenia zgody na pliki cookie. W przypadku wszystkich innych plików cookie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawa prawna). Ponadto jako podstawę prawną uwzględnia się art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli ochronę naszych uzasadnionych interesów. Nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegają w szczególności na możliwości udostępnienia Państwu zoptymalizowanej technicznie, przyjaznej dla użytkownika i dostosowanej do potrzeb strony internetowej oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów.

(4) Piwik PRO
Korzystamy z usługi firmy Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik PRO”) w celu analizy sieciowej i śledzenia.

Analiza lub śledzenie konwersji odbywa się na podstawie Państwa zgody za pośrednictwem Menedżera zgody na pliki cookie Piwik PRO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pliki cookie zbierają informacje o tym, jak korzystają Państwo z tej strony internetowej, aby umożliwić nam dalsze ulepszanie naszej strony internetowej i usług. Dotyczy to również danych osobowych, w tym Państwa adresu IP, identyfikatora użytkownika i urządzenia oraz dostępu do naszej strony internetowej. Państwa adres IP zostanie zapisany jedynie w skróceniu, abyśmy nie mogli go już przypisać Państwu osobiście.

Dane są przechowywane w postaci surowej na serwerach chmurowych Microsoft Ireland Operations Limited na terenie UE przez okres 25 miesięcy, a następnie usuwane.

Używamy Menedżera tagów Piwik PRO do integracji i zarządzania niektórymi usługami stron trzecich wymienionymi na liście plików cookie w naszej stronie internetowej. Menedżer tagów Piwik PRO umożliwia zarządzanie tagami. Państwa ustawienia dotyczące zgody na pliki cookie są brane pod uwagę także w odniesieniu do narzędzi integrowanych poprzez Menedżera Tagów.

Więcej informacji o Piwik PRO można znaleźć tutaj: https://piwikpro.de/datenschutz/

(5) Linki do mediów społecznościowych (SoMe)
Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do usług mediów społecznościowych (SoMe) jak Facebook, X (wcześniej Twitter), Instagram, YouTube, Xing i LinkedIn. Po kliknięciu danego linku lub powiązanej grafiki SoMe użytkownik zostaje przekierowany na stronę danego dostawcy. Chcieliśmy podkreślić, że w ramach tej operacji nie przetwarzamy żadnych danych i nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których umieszczone są linki. W momencie kliknięcia na link mediów społecznościowych SoMe proszę uwzględniać zawsze dyrektywy o wykorzystaniu danych oraz informacje o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

(6) Portal aplikacji
Nasz portal aplikacji jest dostępny za pośrednictwem tzw. Zintegrowany fragment kodu HTML. Kliknięcie oferty pracy spowoduje przekierowanie do naszego portalu aplikacyjnego. W momencie kliknięcia na link mediów społecznościowych SoMe proszę uwzględniać zawsze dyrektywy o wykorzystaniu danych oraz informacje o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

5 W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

Przeprowadzamy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i chronimy naszą stronę internetową i inne systemy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Państwa dane są chronione w szczególności przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i modyfikacją przez osoby nieupoważnione, a także przed nieuprawnionym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem lub rozpowszechnieniem. Ponadto wszelkie dane przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej są szyfrowane i przesyłane przez Internet przy użyciu protokołu SSL.

6 Kto otrzymuje Państwa dane i czy są one przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Początkowo tylko nasi pracownicy zajmujący się techniczną, handlową i redakcyjną obsługą klienta, posiadają informacje dotyczące danych osobowych użytkowników. W tych celach Twoje dane przekazywane są ewentualne także pracownikom innych spółek grupy kapitałowej Mewa, jeżeli jest to wymagane w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie). Jeżeli Pan/Pani przykładowo jako klient objęci będą obsługą przez spółkę w innym kraju, to odpowiednie zapytanie poprzez nasz formularz kontaktowy będzie skierowane do rozpatrzenia również przez tą spółkę.

Ponadto w ramach wyjaśnionych wcześniej operacji przetwarzania danych zatrudniamy zewnętrznych usługodawców lub ewentualnie zlecamy im wykonanie odpowiednich usług. W zakresie, w jakim dostawcy usług otrzymują Państwa dane osobowe jako podmioty przetwarzające, są oni ściśle związani naszymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkownika. Poniżej prezentujemy szczegółowo kategorie zewnętrznych odbiorców:

• usługodawcy IT, np. w ramach administracji i hostingu naszej strony internetowej lub poszczególnych serwisów/funkcji oraz pomiarów i analizy strony internetowej
• usługodawcy finansowi i banki, przy realizacji płatności,
• firmy windykacyjne i doradcy prawni w przypadku dochodzenia naszych roszczeń.

7 Jakie prawa Państwu przysługują?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługuje Państwu prawo do następujących uprawnień zgodnie z wymogami prawnymi, których mogą Państwo dochodzić w dowolnym momencie pisemnie lub elektronicznie do nas lub naszego inspektora ochrony danych na podane adresy kontaktowe (patrz powyżej “Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?”):

• Prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej na mocy prawa o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO),
• Prawo do informacji (art. 15 RODO),
• – Prawo do sprostowania danych (art. 165 RODO);
• Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO; jeśli dane muszą być przechowywane przez Mewa z przyczyn prawnych, zostaną zablokowane zgodnie z przepisami o ochronie danych),
• – Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
• – Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO; w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasz uzasadniony interes),
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

8 Czy niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie?

Dalszy rozwój Internetu i naszej publikacji internetowej może mieć wpływ również na niniejsze wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszych, specyficznych dla strony internetowej, wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych, które wykonywane będą w razie konieczności w celu spełnienia aktualnych wymagań prawnych lub rozszerzenia naszej strony internetowej. Podczas Państwa wizyty obowiązuje aktualna wersja niniejszych wskazówek dotyczących ochrony danych, do których mogą Pańśtwo uzyskać dostęp na każdej podstronie pod linkiem „Wskazówki dotyczące ochrony danych”.

Stan: Listopad 2023 r