Privacyverklaring

1 Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

We hechten veel belang aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons in verband met deze website verwerkt met inachtneming van de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij met name onderworpen aan de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij willen het vertrouwen van de gebruikers in ons aanbod versterken en daarom de omgang met de persoonsgegevens transparant maken en u uitvoerig informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten volgens art. 12, 13, 14 en 21 van de AVG. In deze websitespecifieke privacyverklaring komt u te weten welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze website en hoe wij met deze gegevens en informatie omgaan.

2 Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG en andere bepalingen betreffende de gegevensbescherming is:

MEWA Textiel Service B.V.
Valutaboulevard 16
NL-3825 BT Amersfoort

Telefoon hoofdkantoor: 033-277 92 40
E-Mail: info@mewa-service.nl

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via:

MEWA Textiel Service B.V.
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Valutaboulevard 16
NL-3825 BT Amersfoort

E-Mail: gegevensbescherming@mewa-service.nl

3 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? Wat is de rechtsbasis hiervoor?

We verwerken persoonsgegevens voor vastgelegde doeleinden die we hierna ter informatie in detail uitleggen. In hoeverre en op welke manier uw gegevens worden verwerkt, is in het bijzonder afhankelijk van welke diensten, functies en aanbiedingen van onze website u afzonderlijk gebruikt. We verwerken voornamelijk gegevens zodat…

• u onze website kunt bezoeken en we onze website en andere systemen kunnen beschermen tegen veiligheidsrisico’s;
• u contact met ons kunt opnemen (e-mailaanvragen);
• we de inhoud van onze website kunnen optimaliseren, deze gebruiksvriendelijk kunnen maken en volgens de behoefte kunnen aanpassen (inclusief de weergave van reclame die u mogelijk interesseert op andere websites).

Verdere verwerking van uw persoonsgegevens dan vermeld in deze privacyverklaring gebeurt alleen wanneer een wettelijke bepaling ons daartoe uitdrukkelijk het recht geeft of verplicht, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. Bij eventuele wijzigingen van het doeleinde brengen wij u hiervan op de hoogte in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

(1) Bezoeken van onze website
U kunt onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Wanneer u onze website bezoekt, worden alleen de technische toegangsgegevens van uw browser automatisch opgeslagen, namelijk de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de identificatiegegevens van de gebruikte browser/het gebruikte besturingssysteem. De webserver slaat hierbij noodzakelijkerwijs uw IP-adres op, waardoor wij u onder bepaalde omstandigheden persoonlijk kunnen identificeren. Daarnaast maken we gebruik van cookies zodat onze website geoptimaliseerd en volgens uw behoefte wordt weergegeven, zelfs wanneer u deze louter ter informatie wilt raadplegen (voor meer details en de mogelijke cookie-instellingen, raadpleeg hieronder de paragraaf “Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën”). De toegangsgegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens zullen niet worden geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

De bovengenoemde toegangsgegevens worden op onze webserver opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden en zijn om technische redenen noodzakelijk voor de werking van de website en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Naast de bovengenoemde doeleinden gebruiken we de toegangsgegevens puur statistisch en uitsluitend om onze website geoptimaliseerd en afgestemd op uw behoefte weer te geven, zonder dat dit te herleiden is tot uw identiteit.

Indien u onze website bezoekt om u te informeren over onze vacatures en andere diensten, of om deze te gebruiken, is de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis), in het bijzonder voor het nemen van precontractuele maatregelen. Bovendien dient art. 6, lid 1, sub f AVG als rechtsbasis voor de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden. Ons gerechtvaardigde belang daarbij is u een technisch functionerende en gebruikersvriendelijk vormgegeven website ter beschikking te kunnen stellen en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

De toegangsgegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verzameld, worden alleen opgeslagen voor de periode waarin deze gegevens nodig zijn om de vermelde doeleinden te bereiken. Uw IP-adres wordt maximaal 35 dagen op onze webserver opgeslagen.

(2) Contactaanvragen
Persoonsgegevens worden door ons verzameld en opgeslagen wanneer u deze aan ons doorgeeft of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijv. via e-mail). U beslist zelf of en welke informatie u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt via e-mail, slaan we de gegevens op die u ons dan doorgeeft.

Indien u contact met ons opneemt in het kader van een bestaande contractuele overeenkomst of vooraf contact met ons opneemt voor informatie over onze vacatures of andere diensten, worden de door u verstrekte gegevens en informatie verwerkt om uw contactaanvraag conform art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) te kunnen verwerken en beantwoorden. De technische toegangsgegevens die tijdens het verzenden worden geregistreerd, worden opgeslagen om technisch contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te waarborgen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtsbasis) en is bedoeld voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij bewaren de persoonsgegevens die in verband met uw contactaanvraag worden verzameld voor het doel en voor de duur van de verwerking van uw aanvraag. De in dit verband opgeslagen technische toegangsgegevens worden slechts bewaard voor de periode waarin deze gegevens om technische redenen nodig zijn, met name om contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Uw IP-adres wordt maximaal 35 dagen op onze webserver opgeslagen.

(3) Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die worden bewaard op uw harde schijf of in de cache van uw internetbrowser wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast worden ook webbakens als cookies aangeduid evenals andere vergelijkbare opslagtechnologieën voor het volgen van gebruikersactiviteiten. Webbakens zijn meestal transparante grafische/beeldelementen, meestal niet groter dan 1 x 1 pixel, die in de website worden opgenomen en waarmee cookies op uw apparaten kunnen worden herkend.

Cookies worden door ons enerzijds gebruikt om informatie op te slaan over de sessie op onze de website. Deze cookies vervallen aan het einde van de sessie/browsersessie (zogenaamde tijdelijke cookies) en worden niet permanent opgeslagen. Andere cookies blijven na de desbetreffende browsersessie op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het soort cookie.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën/soorten cookies:

• Noodzakelijke cookies
Cookies die noodzakelijk zijn om specifieke websitefuncties te kunnen uitvoeren
• Analysecookies/tracking-cookies
Cookies voor het analyseren van gegevens over de locatie, interesses van bezoekers e.d. om informatie te krijgen over de bezoekers van onze website en de opgevraagde inhoud

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies op uw computer uitschakelen door de browserinstellingen voor cookies aan te passen. De instellingen voor het deactiveren van cookies vindt u vaak via de “Help”-functie van uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat door deze instellingen onze website mogelijk niet volledig beschikbaar zal zijn of niet naar behoren zal werken. Voor meer gedetailleerde instellingen en deactiveringsopties voor cookies, raadpleeg hieronder ook de nadere uitleg over de cookies en desbetreffende functies/technologieën die specifiek worden gebruikt bij bezoek aan onze website.

Op onze website gebruiken we de Consent Manager van de aanbieder Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn (“Piwik Pro”). Dit is een plug-in waarmee toestemming kan worden gekregen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën. Hierbij verzamelt Piwik Pro zelf geen persoonsgegevens. Via de Piwik Pro Consent Manager kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen en uw toestemming voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies en technologieën op elk moment intrekken. De Piwik Pro Consent Manager kan via de volgende link worden geopend:

Cookie-instellingen wijzigen / Toestemming intrekken

Privacy-instellingen

 

Sommige cookies die we op onze website gebruiken, zijn afkomstig van derden die ons helpen de invloed van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, de prestaties en efficiëntie van onze website te meten, gerichte reclame en andere inhoud op onze of andere websites te plaatsen, of met u te communiceren. We gebruiken op onze website zowel first party-cookies/eigen cookies (alleen zichtbaar voor het domein dat u bezoekt) als third party-cookies/cookies van derden (zichtbaar voor alle domeinen en regelmatig geplaatst door derden). In detail:

Noodzakelijke cookies:

Naam Geldigheidsduur Beschrijving/verklaring
ppms_privacy_
365 dagen Met deze cookie kan de toestemming van de websitebezoeker voor het gebruik van cookies en/of soortgelijke technologieën worden verkregen en bewaard. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
cookie-notification 12 jaar Deze cookie slaat de bevestiging van de algemene cookiemelding op.
anonymous-consents 365 dagen Slaat verschillende gegevens op over toestemming van gebruikers en informatie waarmee gebruikers kunnen communiceren.
JSESSIONID 1 dag Behoudt de statussen van de gebruiker voor alle paginaverzoeken.
_stg_debug / stg_debug 14 dagen Bepaalt of de debugger van de Piwik Pro Tag Manager moet worden weergegeven. Een cookie wordt verwijderd nadat de debugger is gesloten. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
viewport 365 dagen Slaat de huidige versie van de paginalay-out/paginagrootte op. Voorbeeldwaarden: lg, xxs, xxl

Analysecookies/tracking-cookies:

Naam Geldigheidsduur Beschrijving/verklaring
_pk_ses 30 minuten Geeft een actieve sessie van de bezoeker aan. Als de cookie niet aanwezig is, eindigde de sessie meer dan 30 minuten geleden en werd de sessie geteld in een pk_id-cookie. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
_pk_id 13 maanden Wordt gebruikt om bezoekers te herkennen en hun verschillende kenmerken op te slaan. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
_pk_cvar 30 minuten Bevat door de gebruiker gedefinieerde variabelen die zijn bepaald in de vorige paginaweergave. Dit is niet geactiveerd in de standaardinstellingen. Vereist dat de methode storeCustomVariablesInCookie() wordt opgeroepen voor het JavaScript trackerobject. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
piwik_auth 24 minuten Slaat sessie-informatie op voor de gebruikersinterface (UI) van Piwik Pro. Zolang deze cookie geldig is en een login- en een token_auth-parameter bevat, wordt een bezoeker beschouwd als een ingelogde bezoeker en wordt een PIWIK_SESSID-cookie bijgewerkt.
PIWIK_SESSID 24 minuten Slaat een PHP-sessie-ID op. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
app_id 365 dagen Deze cookie wordt gebruikt om een site- of app-ID door te geven tussen de modules van Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
stg_traffic_source_priority 24 minuten Slaat het type bezoekersbron op dat aangeeft hoe een bezoeker op onze website terecht is gekomen. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_last_interaction 365 dagen Bepaalt of de sessie van de laatste bezoeker nog loopt of dat een nieuwe sessie is begonnen. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_returning_visitor 365 dagen Bepaalt of een bezoeker al onze website heeft bezocht. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_fired__ Sessie Bepaalt of de combinatie van tag en trigger werd geactiveerd tijdens de sessie van de huidige bezoeker. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_utm_campaign/
stg_pk_campaign Sessie Slaat de naam op van de campagne die de bezoeker naar onze website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_externalReferrer Sessie Slaat de URL op van een website die de bezoeker naar onze website heeft doorgestuurd. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
stg_opt_out_simulate 365 dagen Wordt gebruikt om het gedrag van de opt-out-snippet in de debugger te simuleren. Het schakelt alle trackingtags in het geteste domein uit. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
_stg_optout 365 dagen De cookie wordt gebruikt om alle trackingtags in het geteste domein uit te schakelen. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
csrftoken 8 uur Deze cookie wordt alleen ingesteld voor Piwik Pro-gebruikers. Hij slaat een CSRF-token op om de Piwik Pro-formulieren te bewaren. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.
_fw_crm_v 1 jaar Freshdesk-identifier om chatsessies tussen bezoeken te volgen.

De opslag van informatie op uw eindapparaat (bijv. pc, smartphone) en, indien van toepassing, de toegang tot informatie die op uw eindapparaat is opgeslagen, vinden plaats op basis van de nationale uitvoeringsverordening voor art. 5 lid 3 sub 2 van de ePrivacy-richtlijn, voor zover de verwerking van de informatie absoluut noodzakelijk is om het door u gewenste gebruik van onze website mogelijk te maken. Elke verdere opslag van informatie op uw eindapparaat is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met de nationale uitvoeringsverordening voor art. 5 lid 3 sub 1 van de ePrivacy-richtlijn. De gegevensverwerking waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen en de rechtsbasis ervan zijn uitsluitend van toepassing op de verdere verwerking van persoonlijke gegevens voor zover de gegevens werden verkregen door informatie op uw eindapparaat op te slaan of er toegang toe te krijgen.

Een verdere gegevensverwerking van persoonsgegevens die via cookies zijn verkregen, wordt in het geval van noodzakelijke cookies uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) om het informatieaanbod te verstrekken en art. 6 lid 1 sub c AVG (rechtsbasis) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bijzonder om u een eenvoudige en gedocumenteerde optie te bieden om uw toestemming voor cookies al dan niet te verlenen. Voor alle andere cookies is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG (rechtsbasis). Daarnaast komt als rechtsbasis art. 6 lid 1 sub f AVG in aanmerking, meer bepaald de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG zijn met name dat wij u een technisch geoptimaliseerde website kunnen aanbieden die gebruiksvriendelijk is en ontworpen is om aan uw behoeften te voldoen en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

(4) Piwik PRO
Wij gebruiken de dienst van Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn (“Piwik Pro”) voor de webanalyse en tracking.

De analyse of conversietracking gebeurt op basis van uw toestemming via de Piwik Pro Cookie Consent Manager (art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsbasis). Cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over hoe u deze website gebruikt, zodat wij onze website en diensten verder kunnen verbeteren. Dit gaat ook om persoonsgegevens zoals uw IP-adres, gebruikers- en apparaat-ID en toegang tot onze website. Uw IP-adres wordt alleen in verkorte vorm opgeslagen, zodat wij het niet meer aan uw persoonlijke identiteit kunnen toewijzen.

De gegevens worden binnen de EU voor een periode van 25 maanden onbewerkt opgeslagen op cloudservers die worden beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited, waarna ze worden gewist.

Wij gebruiken Piwik Pro Tag Manager om sommige van de diensten van derden genoemd in de cookie-lijst op onze website te integreren en te beheren. Piwik Pro Tag Manager maakt tagbeheer mogelijk. Bovendien worden uw toestemmingsinstellingen voor cookies in aanmerking genomen voor de tools die via de Tag Manager zijn geïntegreerd.

Meer informatie over Piwik Pro vindt u hier: https://piwikpro.de/datenschutz/

(5) Links naar Social Media (SoMe)
Onze website bevat links naar Social Media (SoMe)-diensten zoals Facebook, X (voorheen Twitter), Instagram, YouTube, Xing en LinkedIn. Na het aanklikken van de betreffende links of de geïntegreerde SoMe-afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder. Houd er rekening mee dat wij uw gegevens niet in deze context verwerken en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites waarvoor we links voorzien. Als u een link naar de SoMe-diensten gebruikt, houd dan rekening met de desbetreffende richtlijnen voor het gebruik van gegevens en de informatie over gegevensbescherming van deze aanbieders.

(6) Sollicitatieportaal
Ons sollicitatieportaal is via een zogenaamde HTML-snippet verbonden. Als u op een vacature klikt, wordt u doorgestuurd naar ons sollicitatieportaal. Als u een link naar ons sollicitatieportaal volgt, houd dan rekening met de informatie over gegevensbescherming die daar wordt verstrekt.

5 Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en onze website en andere systemen te beschermen door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen. In het bijzonder worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en wijziging door onbevoegden en tegen onbevoegde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking of verspreiding. Bovendien worden de door u via onze website verstrekte gegevens versleuteld met SSL op het internet verzonden.

6 Wie ontvangt uw gegevens en worden deze doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

In eerste instantie komen alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de technische, commerciële of redactionele support in contact met uw persoonsgegevens. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan medewerkers van andere bedrijven van de Mewa-groep, voor zover dit nodig is om geschikte support te kunnen aanbieden (bijv. om uw aanvraag te beantwoorden). Als u bijvoorbeeld als klant door een andere locatie van ons bedrijf wordt geholpen, wordt een mogelijke e-mailaanvraag ook naar deze andere locatie doorgestuurd voor de verwerking en beantwoording.

Bovendien schakelen wij in het kader van de hierboven toegelichte gegevensverwerking externe dienstverleners in resp. geven deze opdracht de desbetreffende diensten te verlenen. Als dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers ontvangen, zijn zij strikt gebonden aan onze instructies voor de omgang met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we de categorieën van externe ontvangers in detail weer:

• IT-dienstverleners, bijv. in het kader van de administratie en de hosting van onze website of individuele diensten/functies, alsook voor de analyse/meting van de website;
• Betalingsdienstverleners en banken, voor de verwerking van betalingen;
• Incassobedrijven en juridische adviseurs om onze vorderingen in te stellen.

7 Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heeft u volgens de wettelijke voorwaarden de onderstaande rechten, die u altijd schriftelijk of elektronisch bij ons of onze functionaris voor gegevensbescherming op de aangegeven contactadressen (zie hierboven: ‘Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en met wie kunt u contact opnemen?’) kunt uitoefenen:

• Recht om een verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde zonder terugwerkende kracht in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG),
• Recht op inzage (artikel 15 AVG),
• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG),
• Recht op verwijdering (artikel 17 AVG; als gegevens om wettelijke redenen door Mewa moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming),
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG),
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG),
• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG; voor gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang),
• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG)

8 Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

De verdere ontwikkeling van het internet en onze aanwezigheid op het internet kan ook onze privacyverklaring beïnvloeden. Wij behouden ons het recht voor deze websitespecifieke privacyverklaring in de toekomst af en toe te wijzigen, zodat deze aan de huidige wettelijke eisen voldoet, of om uitbreidingen of wijzigingen van onze website door te voeren. Tijdens uw bezoek geldt steeds de huidige versie van deze privacyverklaring die u op elke subpagina onder de link “Privacyverklaring” kunt openen.

Stand: November 2023