Banen met perspectieven

Wij inspireren mensen

Mewa geeft u mogelijkheden

Omdat wij continu willen groeien en aantrekkelijke marktpotentiëlen in zakelijk succes willen omzetten, zijn we op zoek naar versterking. Als Europees marktleider in textielmanagement is het immers onze ambitie om ook in de toekomst standaards te zetten, toegevoegde waarde te creëren en indruk te maken met onze prestaties – zowel bij onze klanten als bij onze medewerkers. Daarbij zien we onszelf als aanbieders van kansen: iedereen die iets wil bereiken, krijgt bij ons de kans om met zijn individuele vaardigheden bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van Mewa.

Uw start bij Mewa

Veel nieuwe kansen

Duurzaam uit principe

Huren in plaats van kopen, delen in plaats van bezitten: Het succes van onze onderneming is gebaseerd op een concept dat al bij de oprichting in 1908 als visionair werd beschouwd en dat vandaag de dag alomtegenwoordig is onder het begrip “Sharing”. Het levert zo een belangrijke bijdrage aan het behoud van hulpbronnen, het vermijden van afval en energie-efficiëntie. Ook in veel andere ondernemingsdomeinen hanteren wij de strengste milieubeschermingsnormen. Zo gebruiken onze wasserijen bijvoorbeeld de warmte uit de was- en drooginstallaties via meertrapse warmteterugwinningssystemen voor het verwarmen van het water en de bedrijfsruimten.

Onze werkwereld

Veelbelovende omgeving

Een planbare toekomst

Vooruitziendheid en innovatiekracht zijn onderdeel van ons bedrijfsmodel. Dit geeft aanleiding tot een allesomvattende verantwoordelijkheid – niet alleen in ecologisch, maar ook in economisch en sociaal opzicht.
Door een bedachtzaam beheer zorgen we voor stabiliteit en gezonde groei. Dit zorgt voor eerlijke arbeidsvoorwaarden, zekere banen en boeiende bijscholingsmogelijkheden – goede voorwaarden voor een betrouwbare levens- en carrièreplanning.
We willen dat u het gevoel hebt dat u in goede handen bent en dat uw werk zinvol en bevredigend is. De randvoorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in onze culturele missieverklaring: naast de principes van een gewetensvolle dienstverlener, omvat deze ook de waarden van een traditioneel familiebedrijf en de managementprincipes van een moderne werkgever. Voor ons zijn medewerkers geen middelen, maar gewaardeerde personen met de meest uiteenlopende vaardigheden, ideeën en behoeften.

Het zijn de innerlijke waarden die tellen