Informace o ochraně osobních údajů

1 Jak nakládáme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje budeme v souvislosti s těmito internetovými stránkami zpracovávat za dodržování příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Ohledně zpracovávání osobních údajů se na nás vztahují zejména ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).

Rádi bychom posílili důvěru uživatelů v naší nabídku a proto Vás chceme seznámit s tím, jak s osobními údaji nakládáme, a podrobně Vás informovat o jejich zpracovávání i o všech právech v souladu s čl. 12, 13, 14 a 21 nařízení GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů platném pro naše internetové stránky a dostupném na adrese www.mewa.cz, se dozvíte, které osobní údaje v rámci používání této stránky shromažďujeme a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

2 Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je ve smyslu nařízení GDPR a ostatních předpisů o ochraně osobních údajů:

MEWA Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Telefon centrála: 296 335 821
E-Mail: info@mewa.cz

Náš podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám k dispozici na adrese:

MEWA Textil-Service s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

E-Mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

3 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

4 K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje? Na jakém právním základě se to děje?

Osobní údaje zpracováváme ke stanoveným účelům, které Vám v následujícím textu podrobně vysvětlíme. V jakém rozsahu a jakým způsobem jsou Vaše údaje konkrétně zpracovávány, závisí zejména na tom, které služby, funkce a nabídky naší internetové stránky konkrétně používáte. Údaje zpracováváme zejména proto, …

• abyste mohli naše internetové stránky spustit a navštívit a abychom mohli naše internetové stránky a ostatní systémy chránit před bezpečnostními riziky;
• abyste nás mohli kontaktovat (poptávky zasílané e-mailem);
• abychom mohli obsah našich internetových stránek optimalizovat a uspořádat tak, aby se Vám s nimi dobře pracovalo a aby vyhovovaly Vašim potřebám (vč. zobrazování reklam odpovídajících Vašim zájmům na jiných internetových stránkách).

Rozsáhlejší zpracování Vašich osobních údajů, než je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů, se provádí pouze v případech, ve kterých nás k tomu některý právní předpis výslovně opravňuje příp. nám to přikazuje, nebo pokud jste k tomu udělili Váš souhlas. O případné změně těchto účelů Vás budeme s přihlédnutím k právním podmínkám odpovídajícím způsobem informovat.

(1) Spuštění a návštěva našich internetových stránek
Naše internetové stránky můžete navštívit čistě pro informační účely bez jakéhokoliv sdělování údajů týkajících se Vaší osoby. O Vaší návštěvě naší internetové stránky jsou v tomto případě automaticky ukládána pouze technická přístupová data předaná Vaším prohlížečem, tzn. název Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které jste nás navštívili, datum a čas Vaší návštěvy a identifikační data použitého prohlížeče / operačního systému. Internetový server při tom nutně uloží Vaši IP adresu, která může za určitých podmínek případně umožnit její přiřazení k Vaší osobě. Kromě toho používáme soubory cookie, abychom Vám naše internetové stránky mohli i v případě čistě informativního použití poskytnout v optimalizované formě a uspořádané tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám (podrobnosti s tím související a Vaše příslušné možnosti uspořádání viz níže uvedený odstavec „Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií“). Přístupová data nejsou spojována s jinými zdroji dat, rovněž se neprovádí vyhodnocování dat k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových dat se provádí v rámci tzv. server log files (soubory protokolu vytvářený serverem) na našem internetovém serveru a je z technických důvodů nutné k poskytování funkční internetové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených důvodů používáme přístupová data, aniž bychom zjišťovali Vaši totožnost, výhradně čistě statisticky k optimalizaci naší internetové nabídky a k jejímu uspořádání dle potřeb uživatelů.

Pokud naše internetové stránky navštívíte, abyste získali informace o naší nabídce volných míst a o našich službách nebo abyste je využili, provádí se na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ) dočasné uložení přístupových dat a záznamových souborů, zejména za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy. Kromě toho je tento čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR právním základem k přechodnému ukládání přístupových dat a záznamových souborů. Náš oprávněný zájem přitom spočívá v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přehledné internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupová data shromážděná v rámci používání našich internetových stránek jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou nezbytně nutná k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(2) Kontaktní poptávky
Osobní údaje shromažďujeme a ukládáme, když nám je předáte nebo když nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem). Je pouze Vaším rozhodnutím, zda a jaké informace nám v případě příslušné kontaktní poptávky sdělíte. Pokud nás kontaktujete e-mailem, ukládáme data, která nám sdělíte v této souvislosti.

Pokud nás budete kontaktovat v rámci již existujícího smluvního vztahu nebo předem za účelem informací o naší nabídce volných míst nebo z důvodu našich ostatních služeb, jsou Vámi sdělená data a informace zpracovávány za účelem zpracování a zodpovězení Vaší kontaktní poptávky, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ). Technická přístupová data zaznamenaná během procesu odesílání jsou ukládána za účelem technického poskytnutí kontaktních možností i za účelem zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ) a slouží k ochraně oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s navázáním kontaktu s námi ukládáme pouze po dobu jejího zpracování proto, abychom mohli zpracovat Vaši poptávku. Technická přístupová data uložená v této souvislosti jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou tato data z technických důvodů nezbytná zejména k funkčnímu poskytování možností k navázání kontaktu i k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(3) Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií
Abychom naše internetové stránky uspořádali tak, aby pro Vás byla jejich návštěva atraktivní, a abychom umožnili používání určitých funkcí, používáme v některých oblastech soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou během návštěvy našich internetových stránek ukládány na Vašem pevném disku příp. v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Jako soubory cookie dále označujeme rovněž sledovací pixely a jiné srovnatelné technologie pro uchovávání údajů, které slouží ke sledování aktivit uživatelů. Sledovací pixely jsou většinou transparentní grafické/obrazové elementy, které zpravidla nejsou větší než 1×1 pixel a které jsou integrovány do internetové stránky a pomocí kterých mohou být na Vašich zařízeních rozpoznány soubory cookie.

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách pouze k ukládání informací relevantních pro danou relaci. Platnost těchto souborů cookie vyprší po ukončení relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a tyto soubory cookie nejsou trvale ukládány. Ostatní soubory cookie zůstanou ve Vašem počítači i po ukončení příslušné relace prohlížeče a umožní nám Váš počítač rozpoznat i při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie jsou automaticky po stanovené době vymazány, tato doba se může v závislosti na druhu souborů cookie lišit.

Soubory cookie lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy souborů cookie:

• Nezbytné soubory cookie:
Soubory cookie nutné pro provádění specifických funkcí internetových stránek
• Soubory cookie ke sledování/analýze výkonu:
Soubory cookie k provádění analýz dat týkajících se místa, zájmů návštěvníka stránek apod. pro získání informací o návštěvníkovi stránek a o zjišťovaném obsahu stránek

Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme Consent Manager poskytovatele Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro”). V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „Piwik Pro“ jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Prostřednictvím Consent Manager Piwik Pro můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Consent Manager Piwik Pro lze otevřít pomocí následujícího odkazu:

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu

 

Některé ze souborů cookie, které na našich internetových stránkách používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat účinek obsahu našich internetových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich internetových stránek, vkládat na naše nebo jiné internetové stránky odpovídající reklamu či jiný obsah nebo komunikovat s Vámi. V rámci našich internetových stránek používáme jak soubory cookie first party cookies (soubory cookie první strany, viditelné pouze ze strany domény, kterou právě navštěvujete), tak i soubory cookie third party cookies (soubory cookie třetí strany, viditelné napříč doménami a používané třetími stranami stále). V detailu:

Nezbytné soubory cookie:

Jméno Platnost Popis/Vysvětlení
ppms_privacy_
365 dní Soubor cookie umožňuje získání a uložení souhlasu návštěvníka webových stránek s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Nastavuje se pomocí Piwik Pro.
cookie-notification 12 let Tento soubor cookie ukládá potvrzení obecného upozornění na používání souborů cookie.
anonymous-consents 365 dní Ukládá různé údaje o udělení souhlasu uživatele a informace, se kterými mohou uživatelé interagovat.
JSESSIONID 1 den Zachovává stavy uživatele napříč požadavky na stránkách.
_stg_debug / stg_debug 14 dní Určuje, zda se má zobrazit debugger nástroje Piwik Pro Tag Manager. Soubor cookie je odstraněn po zavření debuggeru. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
viewport 365 dní Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl

Soubory cookie pro analýzu / sledování:

Jméno Platnost Popis/Vysvětlení
_pk_ses 30 minut Zobrazuje aktivní relaci návštěvníka. Pokud soubor cookie není k dispozici, byla relace ukončena před více než 30 minutami a byla započítána do souboru cookie pk_id. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
_pk_id 13 měsíců Slouží k rozpoznávání návštěvníků a zaznamenávání jejich různých charakteristik. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
_pk_cvar 30 minut Obsahuje uživatelsky definované proměnné, které byly nastaveny během předchozího zobrazení stránky. Ve výchozích nastaveních není aktivován. Vyžaduje vyvolání metody storeCustomVariablesInCookie() pro objekt javascriptového trackeru. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
piwik_auth 24 minut Ukládá informace o relaci pro uživatelské rozhraní (UI) nástroje Piwik PRO. Dokud je tento soubor cookie platný a obsahuje parametr login a token_auth, je návštěvník považován za přihlášeného a soubor cookie PIWIK_SESSID je aktualizován.
PIWIK_SESSID 24 minut Ukládá PHP ID relace. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
app_id 365 dní Tento soubor cookie se používá k předávání ID stránky nebo aplikace mezi moduly Piwik Pro: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
stg_traffic_source_priority 24 minut Ukládá typ zdroje návštěvníka, který zobrazuje způsob, jakým návštěvník přišel na naše internetové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_last_interaction 365 dní Určuje, zda relace posledního návštěvníka stále probíhá nebo zda byla zahájena nová relace. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_returning_visitor 365 dní Zjišťuje, zda návštěvník již byl na našich webových stránkách. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_fired__ relace Určuje, zda byla kombinace tagu a triggeru spuštěna během aktuální relace návštěvníka. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_utm_campaign/
stg_pk_campaign relace Ukládá název kampaně, která návštěvníka přivedla na naše internetové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_externalReferrer relace Ukládá adresu URL webové stránky, která návštěvníka přesměrovala na naše webové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_opt_out_simulate 365 dní Slouží k simulaci chování prvku Opt-out-Snippet v ladicím programu. Vypne všechny sledovací tagy v testované doméně. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
_stg_optout 365 dní Tento soubor cookie slouží k vypnutí všech sledovacích tagů v testované doméně. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
csrftoken 8 hodin Tento soubor cookie je nastaven pouze pro uživatele Piwik Pro. Ukládá token CSRF pro zabezpečení formulářů Piwik Pro. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
_fw_crm_v 1 rok Identifikace Freshdesk pro sledování relací chatu mezi návštěvami.

Ukládání informací na Vašem koncovém zařízení (např. PC, mobilní telefon) a také příp. přístup k informacím uloženým ve Vašem koncovém zařízení probíhají na základě národního prováděcího předpisu pro čl. 5 odst. 3 v. 2 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, jestliže je zpracování informací bezpodmínečně potřebné k tomu, abychom dokázali umožnit Vámi výslovně požadované používání našich internetových stránek. Ukládání informací ve Vašem koncovém zařízení nad rámec uvedeného se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu podle národního prováděcího předpisu pro čl. 5 odst. 3 v. 1 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Druhy zpracování údajů a jejich právní základy uvedené v tomto Prohlášení o ochraně údajů platí výhradně pro další zpracování osobních údajů, jestliže byly tyto údaje získány uložením informací nebo přístupem k nim na Vašem koncovém zařízení.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(4) Piwik PRO
Pro analýzu a sledování webu používáme službu společnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín („Piwik Pro“).

Analýza nebo sledování konverzí se provádí na základě Vašeho souhlasu prostřednictvím Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Piwik Pro (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) Soubory cookie se používají ke shromažďování údajů o tom, jak používáte tyto webové stránky, abychom mohli dále zlepšovat naše webové stránky a služby. Patří sem také osobní údaje, jako je Vaše IP adresa, ID uživatele a zařízení a přístup na naše webové stránky. Vaše IP adresa je uložena pouze ve zkrácené podobě, abychom ji již nemohli přiřadit k Vaší osobě.

Údaje jsou uloženy na cloudových serverech společnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EU po dobu 25 měsíců v nezpracované podobě a poté jsou vymazány.

K integraci a správě některých služeb třetích stran uvedených v seznamu souborů cookie na našich webových stránkách používáme nástroj Piwik Pro Tag Manager. Piwik PRO Tag Manager umožňuje správu tagů. Vaše nastavení souhlasu se soubory cookie se zohledňuje také u nástrojů integrovaných prostřednictvím nástroje Tag Manager.

Další informace o aplikaci Piwik Pro naleznete zde: https://piwikpro.de/datenschutz

(5) Odkazy na sociální média (SoMe)
Na našich internetových stránkách jsou integrovány odkazy na služby sociálních médií (SoMe) jako Facebook, X (dříve Twitter), YouTube, Xing a LinkedIn. Po kliknutí na příslušný odkaz, příp. na integrovanou grafiku sociálního média, budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby. Dovolujeme si upozornit, že v rámci tohoto procesu nejsou z naší strany zpracovávána žádná data a že neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. V případě, že kliknete na odkaz na některé ze sociálních médií, měli byste vzít v úvahu směrnice o používání osobních údajů a instrukce o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů těchto služeb.

(6) Portál s nabídkou volných míst
Náš portál s nabídkou volných míst je integrován pomocí tzv. HTML snippetu. Kliknutím na pracovní nabídku budete přesměrováni na náš portál s nabídkou volných míst. V případě, že kliknete na odkaz vedoucí na náš portál s nabídkou volných míst, měli byste vzít v úvahu oznámení o ochraně osobních údajů na příslušné stránce.

5 Jak Vaše údaje chráníme?

Přijímáme příslušná preventivní opatření, abychom zaručili bezpečnost Vašich osobních údajů a ochránili naše internetové stránky i ostatní systémy přiměřenými technickými a organizačními postupy. Vaše údaje jsou chráněny především před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a změnami ze strany nepovolaných osob a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění či šíření. Kromě toho jsou data, která jste nám sdělili prostřednictvím našich internetových stránek a která jsou přenášena prostřednictvím internetu, zašifrována pomocí funkce SSL.

6 Kdo získává Vaše data a jsou Vaše data zasílána do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Nejprve se s Vašimi daty mohou seznámit zásadně jen naši zaměstnanci, kteří jsou pověřeni technickou, obchodní a redakční činností. K těmto účelům jsou Vaše data příp. zasílána i zaměstnancům ostatních společností skupiny Mewa, pokud to příslušná činnost vyžaduje (např. zodpovězení Vaší poptávky). Pokud o Vás jako o zákazníka pečuje jiná tuzemská společnost Mewa, pak je příslušná poptávka poslaná e-mailem zaslána za účelem zpracování a zodpovězení rovněž této tuzemské společnosti.

Kromě toho v rámci výše vysvětlených zpracování dat využíváme externí poskytovatele služeb, příp. je pověřujeme příslušnými činnostmi. Pokud tito poskytovatelé služeb Vaše data obdrží jako zpracovatelé, pak jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V následujícím textu podrobně uvádíme kategorie externích příjemců dat:

• poskytovatelé služeb IT, např. provádějící správu a hosting našich internetových stránek, příp. poskytující jednotlivé služby/funkce či provádějící analýzy/měření internetových stránek;
• poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci plateb;
• společnosti zabývající se vymáháním pohledávek při uplatňování našich nároků.

7 Jaká práva Vám jako subjektu údajů přísluší?

Jako subjektu údajů Vám dle právních podmínek přísluší následující práva, která můžete písemnou formou nebo elektronicky uplatnit vůči nám nebo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“):

• právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR),
• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
• právo na opravu (čl. 16 GDPR),
• právo na výmaz (čl. 17 GDPR; pokud údaje musí společnost Mewa uchovávat ze zákonných důvodů, jsou zablokovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů),
• právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
• právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
• právo vznést námitku (čl. 21 GDPR; v případě zpracování údajů na základě našeho oprávněného zájmu),
• podat stížnosti u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR).

8 Může dojít ke změně těchto zásad ochrany osobních údajů?

Další rozvoj internetu a našich internetových stránek může mít dopad i na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro naše internetové stránky v budoucnu měnit, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo abychom mohli naše internetové stránky rozšířit nebo změnit. Pro Vaši návštěvu platí nejnovější aktualizované znění toho prohlášení o ochraně osobních údajů, které můžete otevřít pomocí odkazu „Ochrana osobních údajů“ umístěného v dolní části každé stránky.

Stav: Listopad 2023