MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG

Postfach 43 20, 65033 Wiesbaden
John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden
Telefon +49 611 7601 – 600
Telefax +49 611 7601-361
info@mewa.de

V. o. s. se sídlem ve Wiesbadenu
Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. A 4158
DIČ DE 176721242

Osobně ručící výkonná společnice:
MEWA Textil-Service SE, Wiesbaden
Rejstř. soud: Wiesbaden, obch. rejstřík, odd. B 33491
Představenstvo: Bernhard Niklewitz (CEO), Michael Kümpfel (CCO),
Ulrich Schmidt (COO), Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Andreas Söffing

Osobně ručící společnice:
Gabriele Gebauer MEWA Stiftung, Wiesbaden
Nadace se sídlem ve Wiesbadenu
Nadační rejstřík: Darmstadt
Předseda představenstva: Bernhard Niklewitz

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 176721242

Pobočka ve vaší zemi:

Mewa Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 64582558
DIČ: CZ64582558

Právní upozornění
Společnost Mewa usiluje o neustálé poskytování správných a aktuálních informací na svých webových stránkách a v případě potřeby tyto stránky průběžně pozměňuje nebo doplňuje bez předchozího upozornění. Přesto spol. Mewa nemůže převzít záruku za jejich správnost, aktuálnost a úplnost. To rovněž platí pro všechny odkazy, které spol. Mewa na svých webových stránkách přímo nebo nepřímo uvádí. Dále spol. Mewa neručí za přímé nebo nepřímé škody v důsledku využití informací obsažených na těchto odkazovaných externích webových stránkách.

Autorská práva
Webové stránky Mewa včetně všech svých součástí, jako jsou texty a obrázky, jsou chráněny autorským právem. Každé jejich využití mimo úzký rámec autorského zákona je bez souhlasu majitele autorských práv nepřípustné. Poskytování obsahu stránek třetím osobám za úplatu není povoleno.