Práce s perspektivou

Dokážeme lidi nadchnout

Mewa vám dává příležitosti

Jelikož neustále rosteme a chceme měnit atraktivní tržní potenciál na obchodní úspěchy, hledáme posilu. Jelikož jako podnik s vedoucím postavením na evropském trhu textilního managementu chceme i v budoucnu stanovovat standardy, vytvářet přidanou hodnotu a přesvědčovat výkonem, a to jak u našich zákazníků, tak u našich spolupracovníků. Přitom sami sebe vidíme jako firmu, která dává lidem šanci: Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, dostane u nás možnost spolupodílet se vlastními individuálními schopnostmi na dalším rozvoji společnosti Mewa.

Váš start u společnosti Mewa

Mnoho nových příležitostí

Mewa – z principu udržitelná

Pronájem místo nákupu, sdílení místo vlastnictví: Základem úspěchu našeho podnikání je koncept, který byl považován již při založení společnosti v roce 1908 za vizionářský a dnes je všudypřítomný pod pojmem „sharing“. Přispívá tak významně k zachování zdrojů, prevenci vzniku odpadů a energetické hospodárnosti. Také v mnoha jiných oblastech naší činnosti jsme si stanovili ty nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí. Např. naše prádelny využívají teplo z pracích a sušicích zařízení. Pomocí vícestupňových systémů rekuperace tepla jej používají k ohřevu vody a prostor provozů.

Náš profesní svět

Slibné prostředí

S námi je Vaše budoucnost předvídatelná

Dalekozrakost a inovativnost jsou součásti našeho podnikatelského modelu. Z toho vyplívá široká zodpovědnost – nejen z ekologického hlediska, ale i ekonomického a sociálního.
Obezřetným hospodařením se staráme o stabilitu a zdravý růst. To zajišťuje férové pracovní podmínky, jistá pracovní místa a zajímavé možnosti dalšího vzdělávání – dobré předpoklady pro spolehlivé plánování života a kariéry.
Měli byste se u nás cítit co možná nejbezpečněji a Vaše práce by Vám měla dávat smysl a přinášet spokojenost. Rámcové podmínky pro to definuje náš kulturní model: Ten kromě principů svědomitého poskytovatele služeb zahrnuje hodnoty tradičního rodinného podniku a principy vedení moderního zaměstnavatele. V našich zaměstnancích nevidíme zdroje, ale lidi s nejrůznějšími schopnostmi, nápady a potřebami, jimž projevujeme uznání.

Na vnitřních hodnotách záleží